Cabinet Școlar de Asistență Psihopedagogică

Cabinetul de Asistență Psihopedagogică oferă consiliere individuală și/sau de grup pentru elevi, asistență pentru părinţi și cadre didactice.


Servicii oferite:

Consiliere și asistență psihopedagogică individuală și de grup pentru elevi, pe diverse teme:

➢ autocunoaştere şi dezvoltare personală;

➢ dezvoltarea/îmbunătățirea abilităților de relaționare;

➢ managementul învățării și al timpului;

➢ managementul stresului;

➢ managementul emoțiilor;

➢ educație pentru un stil de viață sănătos și prevenirea comportamentelor cu risc;

➢ orientare şcolară şi profesională/consilierea carierei;

➢ cerințe educative speciale.


Consultanță și asistență psihopedagogică pentru părinți, în scopul:

➢ cunoașterii și înțelegii nevoilor și comportamentelor copiilor;

➢ identificării factorilor de risc în integrarea familială, școlară și socială;

➢ ameliorării relației părinte-copil;

➢ consultării altor instituții pentru probleme care necesită sprijin suplimentar – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;


Consultanță și asistență psihopedagogică pentru cadrele didactice, în scopul:

➢ cunoașterii și înțelegerii nevoilor și comportamentelor elevilor;

➢ oferirii de sprijin metodologic pentru realizarea orelor de consiliere și orientare;

➢ identificării factorilor implicați în inadaptarea și insuccesul școlar;

➢ sprijinirii elevilor cu cerințe educative speciale.

Profesori consilieri:

Pentru ciclul primar:

Flueraș Adina:

➢ email: [email protected]

Bunei Alina:

➢ email: [email protected]

Pentru ciclul gimnazial:

Flueraș Adina:

➢ email: [email protected]

Pentru ciclul liceal:

Loth Adela:

➢ email: [email protected]