File de istorie

Clădirea Colegiului Național Bănățean din Timişoara a adăpostit instituții de învățământ încă de la înființare.

Între 1773-1880

Aici a funcţionat Şcoala Elementară „Trivium” de pe lângă parohia din cartierul Iosefin.

Între 1881-1890

În paralel cu Şcoala Elementară a funcţionat şi Şcoala Surorilor „Notre Dame“.

Între 1890-1924

Este abandonată vechea şcoală elementară, iar noua şcoală catolică îşi extinde perimetrul, adăugându-se aripa dinspre bulevardul Dragalina. Se spune că însuşi împăratul Franz Joseph a plantat arţarul care se găseşte şi astăzi în curtea principală.

În 1924

Școala Surorilor „Notre Dame“ îşi lărgeşte sfera de activitate, înfiinţând Şcoala de Menaj „Regina Maria“.

În 1931

Odată cu înfiinţarea cursului liceal, instituţia devine Liceul Romano-Catolic de Fete „Notre Dame“.

În 1946

Şcoala de Menaj „Regina Maria“ îşi schimbă denumirea în Şcoala Urbană de Gospodărie.

Ulterior, în 1947,

Își schimbă din nou denumirea în Şcoala Tehnică de Gospodărie Timişoara.

În 1948

Liceul Romano - Catolic de Fete „Notre Dame“ devine Şcoala Normală de Fete Timişoara.

A fost mutată aici, de la Liceul „C. D. Loga“ Timişoara, secţia cu predare în limba sârbă.

Odată cu reforma învăţământului, Şcoala Tehnică de Gospodărie devine Şcoala Pedagogică de Educatoare, iar Liceul Romano - Catolic de Fete „Notre Dame“ devine Şcoala Pedagogică de Fete.

În 1956

Noua denumire a instituţiilor adăpostite în complex este Şcoala Medie Nr. 7 Timişoara.

În 1961

Se înfiinţează o secţie germană şi o secţie maghiară a Şcolii Medii Nr. 7. Cea dintâi funcţionează şi astăzi, iar cea maghiară s-a desprins o dată cu înfiinţarea Liceului „Béla Bartók“.

Între 1965 si 1973

Instituţia funcţionează sub numele de Şcoala Medie Nr. 10 Timişoara.

Din 1973

Liceul primeşte noua denumire de Liceul Real-Umanist Nr. 1 Timişoara.

În 1977

Instituţia devine Liceul de Filologie-Istorie Timişoara.

În 1990

Se înfiinţează Liceul Sârbesc, iar Liceul de Filologie-Istorie îşi schimbă denumirea în Colegiul Bănăţean Timişoara.

Din 1999

Instituţia primeşte titulatura de Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, denumire sub care funcţionează şi astăzi.